C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société -  Vol. 25 - 2006 

Privaatdocenten naar Belgisch model. De zoektocht naar een opleiding voor hoogleraren in de negentiende eeuw

Pieter Dhondt

To cite this article

Pieter Dhondt, «Privaatdocenten naar Belgisch model. De zoektocht naar een opleiding voor hoogleraren in de negentiende eeuw», C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société [En ligne], Vol. 25 - 2006, 67-100 URL : https://popups.uliege.be/1370-2262/index.php?id=959.