Fédéralisme Régionalisme

1374-3864 2034-6298

 

since 05 February 2011 :
View(s): 997 (5 ULiège)
Download(s): 0 (0 ULiège)
print
print

Woord vooraf

(Volume 1 : 1999-2000 - Nationalisme et démocratie)
Article
Open Access

1"Federalisme" en "regionalisme" zijn klassieke onderzoeksthema's geworden binnen de menswetenschappen. Een reeks aangrenzende thema's draaien rond die twee begrippen : ethniciteit, minderheden, migratie, grenzen, subsidiariteit,… Een multidisciplinair onderzoeksterrein is op die manier ontstaan binnen de academische wereld.

2Verscheidene concrete problemen binnen onze samenleving uiten zich als dusdanig onder voornoemde vormen. De hele Europese constructie met de dubbele problematiek van uitbreiding en uitdieping wacht op de creatie van een institutioneel model dat de verscheidenheid eerbiedigt en tegelijkertijd een efficiënte democratie vormt waarbij een al te sterke centrale macht vermeden moet worden. België zelf is in de loop der jaren een constitutioneel en politiek laboratorium geworden. Het Belgisch model lijkt zelfs een export-produkt te worden.

3Het is binnen die context dat het voor een aantal onderzoekers opportuun leek om een communicatiemiddel te creëren dat de verworven kennis kan overdragen en daarbij de controversen van het onderzoek in het daglicht stellen. Het oprichten van het tijdschrift "FEDERALISME-REGIONALISME" is een uiting van die ambitie. Het wil het wetenschappelijke kruispunt zijn van alle specialisten binnen de wereld van het federalisme.

4De Belgische verankering van het tijdschrift verklaart dat een bijzonder accent gelegd zal worden op de Belgische situatie en op buitenlandse ervaringen die oplossingen kunnen bieden voor dit "Belgisch laboratorium".

5Een nieuw tijdschrift is steeds een boeiende ervaring. Het maakt slechts kans om te blijven bestaan als het kleine team oprichters kan profiteren van de medewerking en de kritiek van zijn lezers.

6Het redactiecomité.

To cite this article

, «Woord vooraf», Fédéralisme Régionalisme [En ligne], Volume 1 : 1999-2000 - Nationalisme et démocratie, URL : https://popups.uliege.be/1374-3864/index.php?id=265.