n/f

1377-7645

 

Tijdschrift uitgegeven door de Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France, met de steun van de Nederlandse Taalunie en de Universitaire Stichting

Redactie: Philippe Anckaert (Haute Ecole Francisco Ferrer), Ludo Beheydt (Université catholique de Louvain, Universiteit Leiden), Elisabeth Leijnse (Université de Namur), Hans Van de Velde (Fryske Akademy), Johan Vanparys (hoofdredacteur, Université de Namur)

Met het tijdschrift n/f biedt de Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France een platform voor wetenschappelijke en vakgerelateerde discussie onder neerlandici die in een Franstalige omgeving werkzaam zijn. We verwelkomen bijdragen uit alle wetenschapsgebieden die van belang zijn voor de neerlandistiek: taalwetenschap, toegepaste taalwetenschap, vertaalwetenschap, literatuurwetenschap, cultuurwetenschap en literatuurgeschiedenis, didactiek van het leren van het Nederlands als vreemde taal, en andere.

Ingezonden bijdragen worden door de redactie beoordeeld op relevantie voor het doelpubliek, wetenschappelijke en/of inhoudelijke kwaliteit, originaliteit, taalgebruik en tekststructuur. De voorkeur gaat uit naar artikelen die in het Nederlands zijn geschreven, hoewel stukken in het Frans of het Engels niet uitgesloten worden. Naast verslagen van wetenschappelijk onderzoek, komen ook meer praktijkgerelateerde bijdragen in aanmerking.

Auteurs kunnen hun tekst per elektronische post opsturen naar johan.vanparys@unamur.be. Zij worden verzocht gebruik te maken van de richtlijnen voor auteurs (www.anbf.be). Elk ingezonden stuk wordt beoordeeld door twee of meer leden van de redactie, die ook externe adviseurs kunnen raadplegen. Zij behouden zich het recht voor om wijzigingen voor te stellen, of een artikel te weigeren omdat het niet geschikt is voor het doelpubliek van n/f.

Appels à contribution

appel test

Plus d'info