Wat is PoPuPS?

PoPuPS, Portail de Publication de Périodiques Scientifiques, oftewel portaalsite voor de publicatie van wetenschappelijke tijdschriften, geeft tijdschriftverantwoordelijken van de Université de Liège de mogelijkheid hun tijdschriften snel en gemakkelijk te verspreiden door de full text vrij toegankelijk te maken. Online geniet het onderzoek een grotere internationale zichtbaarheid, terwijl de tijdschriften aan bekendheid winnen. Elk tijdschrift behoudt de vrijheid om zijn nummers tegelijkertijd in gedrukte vorm te verspreiden. Dit project wil dus een alternatief bieden dat ook complementair is t.o.v. gelijkaardige commerciële initiatieven.

PoPuPS is gebaseerd op partnership: het bibliotheeknetwerk van de Université de Liège ontwikkelt het platform en biedt ondersteuning aan de verantwoordelijken van de tijdschriften. Elk tijdschrift blijft volledig verantwoordelijk voor zijn inhoud, wat een volledige redactionele onafhankelijkheid garandeert.

PoPuPS respecteert de internationale OAI-standaarden. Op die manier blijft interoperabiliteit met gelijkaardige initiatieven in het buitenland gewaarborgd en kan PoPuPS aansluiting vinden bij een uitgestrekt internationaal netwerk.

In januari 2015 heeft de Universiteit Saint-Louis Brussel besloten om aan de PoPuPS portal deel te nemen met de toevoeging van een aantal van haar tijdschriften.

Sinds het voorjaar van 2018 publiceert de Koninklijke Belgische Academie ook het tijdschrift La Thérésienne via PoPuPS.

Wetenschappelijke context:

PoPuPS maakt deel uit van een waaier aan initiatieven die opgezet zijn door het Les Bibliothèques van de Université de Liège in het kader van haar politiek ter ondersteuning van een vrije toegang tot wetenschappelijke informatie (Open Access). Deze initiatieven omvatten ook het project ORBi, het institutioneel repositorium van het onderzoek dat verricht werd door wetenschappers van de Université de Liège.

Het doel van de wetenschapsgemeenschap is immers niet om in te staan voor de inkomsten van commerciële uitgevers, maar om het onderzoek dat uitgevoerd werd snel in brede kring te verspreiden, en tegelijk het recht van de auteurs om erkend te worden voor het werk dat ze gepubliceerd hebben te waarborgen.

Daarom is het aan de onderzoekers om het proces van wetenschappelijke publicatie in handen nemen door van het potentieel van nieuwe technologieën gebruik te maken. In deze hedendaagse context is er voor bibliotheken een belangrijke rol weggelegd: zij waren altijd al gespecialiseerd in het toegankelijk maken van informatie, ook op nieuwe manieren. Zij dienen dus hun expertise ter beschikking te stellen van de onderzoeksgemeenschap om nieuwe hulpmiddelen te ontwikkelen en in stand te houden om informatie te verspreiden en vrij beschikbaar te stellen.